تماس با ما

با ارسال نظراتتان ما را در برگزاری هر چه بهتر همفکر یاری نمایید

چنانچه نظر، انتقاد یا پیشنهاد در جهت بهبود کیفیت برگزاری همفکر دارید، خوشحال میشیم از راه های زیر برامون ارسال کنید